CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI Phiên bản hệ thống 13.0+e-20200402

Thông tin về CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Backend Theme EE
Backend Theme EE
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
CRM Edu Level
CRM Edu Level
CRM Lead Next Action
CRM Lead Next Action
CRM Specialization
CRM Specialization
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé